frona.saypa.se

Her er u-landene, vi tager på ferie til - frona.saypa.se

Ulande liste I-lande og u-lande

ulande liste

Source: http://i.imgur.com/FD6daBz.png?1

Denne ulande over verdens lande giver et overblik over suveræne stater rundt om i verden, med oplysninger om deres status og anerkendelse online engelsk ordbog deres suverænitet. Medlemskab i FN -systemet inddeler angivne stater i tre kategorier:. For staters vedkommende er deres suverænitet ubestridt, for 16 staters ulande suveræniteten bestridt hvoraf de 6 er medlemslande, 1 liste observatørstatus og 9 er andre stater. Udarbejdelse af en liste som denne kan være en vanskelig og kontroversiel proces, da der ikke er nogen definition, der er bindende for alle medlemmer af verdenssamfundet af nationer vedrørende kriterierne for statsdannelse. Listen skal omfatte stater, der er blevet anerkendt at have de facto status som suveræne stater, og inklusion må ikke liste som en godkendelse af nogen specifik krav til stat i juridisk forstand. Derudover er der et antal stater med forskellige former for uafhængighed, der ikke er anerkendt af FN. feb Magasin har kigget nærmere på de 10 mest populære rejsemål i udviklingslande . Det er svært i dag at karakterisere hvilke lande der er ulande og hvilke der ikke er . Størstedelen af landene syd for Sahara betegnes i dag som ulande og det.  · Størstedelen af landene syd for Sahara betegnes i dag som ulande og det samme gælder for fx Bangladesh. Til trods for dette har mange udviklingslande stor fremgang.  · Udvælg de artikler, der interesserer dig, og opbyg din egen læseliste. Så har du altid et sted at starte, når du har tid til at læse. Tilføj artikler Author: Sune Højrup Bencke. Man i u-landenes egen u-landsforskning, frona.saypa.se i Latinamerika, opereret med en center/periferi model, der analyserede de rige lande som liggende i centret. schetses sko Blog. 26 March Our 20 best presentation backgrounds that grab your attention; 26 March Upgrade your favorite slide deck with Powerpoint Converter. ulande, udviklingslande, de UNDP, har opstillet en liste over lande baseret på graden af menneskelig udvikling målt som kombinationen af økonomisk købekraft. Uland sammentrækning af betegnelsen underudviklet land[1] [2] sidenhen omtolket [2] til udviklingsland [1] [2] er en betegnelse for et landder endnu ikke har gennemløbet industrialiseringsom ofte har problemer ulande hungersnødsygdomfattigdom og befolkningsoverskud[3] og er teknisk, [4] økonomisk liste industrielt tilbagestående, ofte med en dårlig infrastrukturen ensidig eksport og et lavt uddannelsesniveau især om landene i AfrikaAsien og Latinamerika. Det er svært i dag at karakterisere hvilke lande der er ulande og hvilke der ikke er. Størstedelen af landene syd for Sahara betegnes i dag som ulande og det samme gælder for fx Bangladesh.
1 2 3 4 5